Alois Kalvoda (1875–1934)

Březový háj

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1905

Signatura:vpravo dole

Rozměry:140 x 101 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍330000

dosažená cena:‍1200000

86. aukce, číslo katalogu 179

Způsobem provedení nadmíru kvalitní, formátem monumentální a ranou dobou vzniku ojedinělá práce Aloise Kalvody, studenta v ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii a také učitele celé řady malířských osobností, představuje radikálně pojatou vertikální kompozici, jejíž dekorativní členění v kontrastu s dokonale veristickým pojetím detailů vytváří nebývale zajímavý divácký zážitek. Přesnost, se kterou jsou zpodobněny jednotlivé listy, traviny a povrchy, odkazuje k vlivu Kalvodova učitele, zmíněná dekorativnost však prozrazuje zakotvení v moderních výtvarných proudech, a to především v důrazu na symbolistní polohu secese. Zvolený vhled do prostoru, mnohačetně traktovaný sérií místy lehce zvlněných vertikál, je velmi podobný a blízký oblíbenému tématu řady dalších malířů této generace v čele s Antonínem Slavíčkem a Antonínem Hudečkem. Pohledem na Kalvodův Březový háj se můžeme potěšit dílem asi třicetiletého umělce na vrcholu tvůrčích sil, jenž zde vyjádřil radost z tvorby, a pomocí veskrze šťavnatého pojetí zeleně vytvořil více než pozitivní artefakt vysoké sběratelské hodnoty. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.