Theodor Pištěk (1932)

Rozmluva s Hawkingem 1a

Technika:olej na plátně

Datace:2005–2006

Signatura:na rubu

Rozměry:80 x 80 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍750000

dosažená cena:‍1800000

86. aukce, číslo katalogu 178

Naprosto mistrovské plátno Rozmluva s Hawkingem 1a pochází z dílny jednoho z nejvyhledávanějších a zároveň nejtalentovanějších žijících českých výtvarníků Theodora Pištěka. Vedle malby, kterou dnes považuje za stěžejní část své tvorby, působil jako československý reprezentant v automobilových závodech a filmový kostýmní návrhář; v tomto oboru dokonce obdržel Oscara. Jakkoliv může takový kariérní rozptyl působit nesmiřitelně, v Pištěkově tvorbě dosahuje nanejvýš zajímavých paralel, jež se vzájemně ovlivňují a prolínají, a dohromady pak tvoří naprosto svébytný a komplexní umělecký projev, který v kontextu české výtvarné scény nemá obdoby. Obraz Rozmluva s Hawkingem 1a svědčí o umělcově erudici a velice nekonvenčním a syntetickém způsobu přemýšlení. Toto na trhu poměrně raritně se vyskytující geometricky abstraktní plátno je totiž inspirováno jednou z nejvýraznějších osobností současné teoretické fyziky a vědy vůbec, Stephenem Hawkingem. I přes zřetelnou adorativnost tohoto námětu má dílo daleko k doslovnosti a rozehrává malířovu typickou symbolickou syntézu nezávislou na jakémkoliv kulturním dogmatu. Geometrická konstrukce zhmotněná do podoby lineárního kvádru připomíná estetiku počítačové kultury 90. let, a je tak osobní výpovědí o malířově vášni pro vědu, sci-fi a vizionářskou kulturu. Obraz pochází z většího cyklu nazvaného Rozmluva s Hawkingem, který je převážně tvořen temnými geometrizujícími kresbami. Dílo bylo vystaveno na výstavě Angelus v Domě umění města Brna (Theodor Pištěk: Angelus, Brno 2019, str. 146) a v Národní galerii v Praze na výstavě Ecce Homo (Theodor Pištěk: Ecce Homo, Praha 2012, str. 145). Obraz je reprodukován v knize Theodor Pištěk (J. Šetlík [ed.]: Theodor Pištěk, Praha 2007, str. 316) a jeho exkluzivitu umocňuje i fakt, že bude součástí připravované autorovy monografie. Při konzultacích posouzeno T. Pištěkem, autorem obrazu, a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.