Emil Filla (1882–1953)

U zrcadla

Technika:olej na plátně

Datace:1907

Signatura:vlevo dole

Rozměry:50,5 x 39 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍800000

dosažená cena:‍2300000

86. aukce, číslo katalogu 37

 

Vynikající, po malířské stránce vysoce kvalitní a na aukčním trhu naprosto ojedinělá práce Emila Filly představuje nejranější fázi jeho malířské kariéry. Filla těsně po přelomu století získal práci v Brně, ale svůj zájem postupně směřoval na literaturu a výtvarné umění. Rané práce vycházely ještě ze znalosti starších vzorů, odrážely už ale zároveň Fillův vlastní umělecký názor, v působení již modernější. Po nedokončených studiích na pražské Akademii ho okouzlilo především Munchovo dílo, v reakci na něž vznikla skupina Osma, jejímž byl členem. Předkládané plátno U zrcadla je ukázkou práce z tohoto období, ovšem svým provedením dokazuje, že Fillova znalost soudobých uměleckých proudů a touha po hledání nového výrazu i v této době daleko přesahovaly hranice munchovského expresionismu. Máme před sebou výjimečnou světelnou malbu, jež je svým způsobem navázáním na whistlerovskou tradici, zároveň ovšem posouvá skrze uvolněný štětcový rukopis malbu do roviny velice moderního výtvarného jazyka. Filla zachycuje dámu u stolečku před zrcadlem. Motiv zrcadla se u něj objevuje ještě několikrát ve 20. a 30. letech; uvedený název vychází z původního Fillova soupisu, i když později bylo dílo nazýváno U toalety a v posledních letech dokonce U okna (Švadlenka). Obdivuhodná je především práce se světlem, protože Filla zachycuje slunce pronikající z okna skrze zatažené záclony, čímž se celá místnost noří do měkkých pastelových odstínů. Sběratelsky naprosto výjimečná malba je tak zcela mimořádným dokladem Fillova obrovského tvůrčího talentu. Dílo bylo prezentováno v roce 1932 na autorově jubilejní výstavě v pražském Mánesu (kat. č. 6), o čemž svědčí razítko na zadní straně plátna. Původně bylo v majetku architekta Josefa Gočára, poté bylo součástí sbírky dr. J. Borovičky. Autenticita práce byla ověřena Filla Foundation a obraz je uveden v soupisu díla, který chystal prof. PhDr. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a Mgr. T. Donné. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Tento obraz je důležitým objevem, jenž nám umožňuje zcelit poznání práce Emila Filly v období skupiny Osma, jež výrazně zasáhla do podoby českého moderního malířství. Filla v něm rozvádí svůj zájem o interiér, jímž se zabýval již při pobytu ve vile v Bítýšce v roce 1906, kde jej již zaujal průnik světla do místnosti a toaletní stolek. […]“).