Běla Kolářová (1923–2010)

Životopis jedné patentky III (Bájný Olymp)

Technika:asambláž na papíře

Datace:1982

Signatura:vpravo dole

Rozměry:55 x 82 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍900000

dosažená cena:‍1500000

86. aukce, číslo katalogu 197

Unikátní práce Běly Kolářové je ohromující ukázkou tvorby této naprosto jedinečné autorky. Kolářová patří k nejoriginálnějším českým umělcům druhé poloviny 20. století. Ve svém díle totiž přinesla vlastní nezaměnitelný projev, vycházející z ženského světa s jeho intimitou a důvěrným vztahem k domovu. Její výtvarná práce je založena na neustálém zkoušení různých výrazových a technických možností, promítá se do ní každodenní setkávání s těmi nejobyčejnějšími předměty. Plného uznání se jí dostalo až po revoluci, kdy se její práce začaly ve větší míře prezentovat na zahraničních přehlídkách umění, a dostaly se tak do významných světových sbírkových institucí jako MoMA či Tate Modern. Zájem o její dílo souvisí jistě také s doceňováním významu žen-umělkyň v poválečném umění, jež se stalo fenoménem posledních let. Již od 60. let se Kolářová věnovala asamblážím, ke kterým využívala spínací patentky různých velikostí, z nichž vytvářela na podkladu bílého papíru ohromující optické reliéfy. Životopis jedné patentky, nesoucí číslo III a přívlastek Bájný Olymp, je jednou ze série sedmi stejnojmenných prací, z nichž každá vytváří skladbou použitých patentek vlastní vnitřní příběh. Dílo bylo v roce 2013 vystaveno v londýnské galerii Raven Row a rovněž v Olomouci na výstavě Experiment, řád, důvěrnost: ženské rastry Běly Kolářové (Muzeum umění Olomouc, 2006, v katalogu reprodukováno, kat. č. 101, str. 103). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza prof. M. Klimešové, Ph.D. (cit.: „ Asambláž Životopis jedné patentky III (Bájný Olymp) z roku 1982 patří do autobiografického cyklu velkoformátových asambláží Běly Kolářové, které vznikly v roce 1982. Identifikaci autorky s „patentkou“ v tomto souboru dosvědčují podtituly jednotlivých kartonů, které se váží k důležitým milníkům života umělkyně, a zároveň propojují její osobní historii s převratnými body společné národní historie. “).