František Kupka (1871–1957)

Člověk a Země

Technika:kombinace technik (tužka, pero, tuš, kvaš) na papíře

Datace:1904 - 1905/1907

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍25000000

dosažená cena:‍51120000

odkaz na všechny práce

 

86. aukce, číslo katalogu 112

 

Úctyhodný soubor přípravných kreseb vskutku malířských kvalit určených pro ilustrace rozsáhlé šestidílné encyklopedie geografa Élisého Recluse s názvem Člověk a Země (Élisée Reclus: L'Homme et la Terre, Bibliotheque universelle, Paris, 1905–1908), jenž je zde předkládán v takřka limitní úplnosti, představuje bez pochyby nejrozsáhlejší a nejucelenější ilustrátorskou práci Františka Kupky. Encyklopedie Člověk a Země se textem, mapkami, různými nákresy, fotografiemi a v neposlední řadě i Kupkovými ilustracemi snaží kritickým pohledem o shrnutí dějin lidstva od prehistorie po současnost. Výtvarný doprovod zde sleduje lidský vývoj na výběrovém příkladu některých civilizací Kupkovi k tomu nestačila jen konzultace se spisovatelem, ale stal se samostatným tvůrcem, vědcem, etnografem a sociologem „kvetoucích i zašlých národů“. Kupka tak z ilustrátorského hlediska vytvořil zcela atypické dílo, mnohdy prošpikované ironickými a satirickými jinotaji. Je neseno z větší části v duchu popisného realismu a v umělcově díle je zlomovým. Prokazuje to mj. i fakt, že poslední z ilustrací vznikaly již simultánně s Kupkovými prvními abstraktními studiemi. Toto figurální dobrodružné vyprávění prokazuje velkou schopnost vcítit se do člověka dané doby, zároveň je až „archeologicky věrné“, a to v míře, kterou můžeme později najít snad jen v díle Zdeňka Buriana. Jedná se o práci doslova mamutí v měřítku i rozsahu. Vysokou hodnotu souboru dále umocňuje jeho provenience sahající do meziválečných sbírek Jindřicha Waldese a následně Národní galerie v Praze; mezi lety 1995–1996 byl soubor restituován. S tímto souborem souvisí i bohatá odborná literatura (É. Reclus: L'Homme et la Terre, Bibliotheque universelle, Paris, 1905–1908; F. Kupka et al.: Kupka – Waldes: malíř a jeho sběratel, dílo Františka Kupky ve sbírce Jindřicha Waldesa, Praha, 1999, kompletně publikováno; P. Brullé / M. Theinhardt / P. Wittlich / Marie-Pierre Salé: Vers des temps nouveaux: Kupka, œuvresgraphiques 1894–1912, Paříž, 2002; Z. Sklenář / J. Lammel: Kupuka – Ren yudiqiu / František Kupka – Člověk a Země / František Kupka –L'Homme et la Terre / František Kupka – Man and Earth, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha, 2005, kompletně publikováno; P. Chalupa / A. Marés: Les artistes tchèques en France, Pour la Tchécoslovaquie, hommage à un pays inexistant; Za Československo, pocta neexistující zemi, Praha, 2016, str. 46–49; P. Brullé / B. Léal / M. Theinhardt: KUPKA: Pionnier de l'abstraction. Catalogue d'exposition. Réunion des musées nationaux, 2018, kat. č. 44–53; A. Pravdová / M. Theinhardt, eds.: František Kupka 1871–1957, Národní galerie v Praze ve spolupráci s Réunion des musées nationaux – Grand Palais a Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, 2018, repro. str. 36–43; František Kupka, Člověk a Země: Zastavení osmé, Litomyšl, 2007). Nezanedbatelná je i jeho výstavní historie, a to jednak jako celku, jednak jeho jednotlivých separátů (Kupka – Waldes. Malíř a jeho sběratel, Galerie Rudolfinum, Praha, 7. 12. 1999 – 9. 1. 2000; Vers des temps nouveaux: Kupka, œuvres graphiques, 1894–1912, Musée d'Orsay, Paříž, 25. 6. – 6. 10. 2002; Národní galerie Číny, Peking, 26. 7. – 7. 8. 2005; František Kupka – Člověk a Země, Královský palác v Phnompenhu, Kambodža, 11. 3. 2006; Mongolská národní galerie moderního umění v Ulánbátaru, 26. 9. – 30. 9. 2006; František Kupka – Člověk a Země, Queen's Gallery, Bangkok, Thajsko, 16. 5. – 18. 6. 2006; Člověk a Země, Zámecký pivo-var, Litomyšl, 8. 6. – 13. 7. 2007; Künstler und Propheten. Einegeheime Geschichte der Moderne 1872–1972, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 5. 3. – 13. 6. 2015; Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další, Národní galerie, Praha, 17. 7. – 14. 10. 2015; František Kupka, Pionnier de L'Abstraction, Grand Palais, Paříž, 21. 3. – 30. 7. 2018; František Kupka: Člověk a Země, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 10. 6. – 7. 10. 2018; František Kupka, Národní galerie, Praha, 7. 9. 2018 – 20. 1. 2019; František Kupka, Ateneum Art Museum, Helsinky, 22. 2. 2019 – 19. 5. 2019). Virtuální prohlídku celého souboru a informace k jednotlivým jeho částem naleznete na www.galeriekodl.cz. Při konzultacích posouzeno PhDr. K. Srpem a doc. PhDr. M. Theinhardt, CSc. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.