Vladimír Preclík (1929-2008)

Odvážný krok do zelené

Technika:komb. tech. (olej, štuková směs) na plátně

Datace:1998

Signatura:na rubu

Rozměry:115 x 100 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍85000

86. aukce, číslo katalogu 152

Na trhu zcela raritně se vyskytující Preclíkova velkoformátová malířská práce zajímavě koresponduje s jeho profilem proslaveného sochaře. Abstraktní malířské plátno o symfonii dvou barev, červené a zelené, v oblasti setkání vystupuje do prostoru malým červeným štukovým výběžkem. Období 90. let, ve kterém umělec vytvořil plátno, či spíše asambláž Odvážný krok do zelené, představuje pro Preclíka výrazný kariérní vzestup; byl totiž povolán jako profesor modelování na VUT v Brně, kde se zakrátko stal i prvním děkanem nově založené Fakulty výtvarných umění. Dílo je reprodukováno v umělcově monografii (J. Baleka: Vladimír Preclík, Academia 2004, str. 113). Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou.