Alfons Mucha (1860–1939)

Dívka s plachetkou

Technika:komb. tech. (tužka, tuš, běloba) na papíře

Datace:1932–1933

Signatura:vpravo dole

Rozměry:45 × 32 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍750000

86. aukce, číslo katalogu 16

 

Okouzlujícím subtilním provedením pojatá dívčí postava zahalená plachetkou, na klíně třímající sošku pozdně gotické madony, pochází od předního světového představitele secese, českého Pařížana a proslulého tvůrce nového stylu Alfonse Muchy, jenž zde s důrazem na kresebné podání prokázal uměleckou vyzrálost své pozdní tvorby. Výjev zachycující dívku v bílém s uhrančivě upřeným pohledem lze vykládat jako projev Muchova silného zájmu o křesťanskou i pohanskou tematiku, které pravděpodobně právě zde syntetizuje v jednom harmonickém celku, a prolíná tak v jakési panteistické souhře věky minulé s těmi současnými. Kresba byla zařazena do rozsáhlé putovní výstavy Alfonse Muchy (Plzeň, Brno, Hradec Králové, Čáslav) pod kat. č. 6. jako Studie dívky v plachetce se soškou na klíně. Když byla výstava představena v Západočeském průmyslovém muzeu města Plzně (2. 4. – 30. 4. 1933), prodávalo se toto dílo za 5 000 Kč – na dalších výstavách již cena uvedena není, tzn., že kresbu někdo s největší pravděpodobností již tehdy zakoupil. V otázce datace lze předpokládat, že datum 1932 bylo na kresbu dopsáno později, autor sám ji totiž v katalogu vlastní výstavy datoval rokem 1933. Práce bude uvedena v soupise malířova vnuka Johna Muchy. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.