Josef Holub (1870–1957)

Podzimní jitro

Technika:olej na plátně

Datace:1890

Signatura:vpravo dole

Rozměry:66 x 50 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍140000

86. aukce, číslo katalogu 17

 

Vzácná práce jednoho ze zakladatelů české realistické školy ve zcela autentickém stavu reprezentuje sběratelsky atraktivní polohu zásadního zástupce Mařákovy školy Josefa Holuba. Malíř tu, zcela ve shodě s odkazem svého učitele, pečlivou štětcovou technikou zachytil krajinný záběr, jehož plocha mu umožnila s velkým umem předvést všechny podstatné krajinářské finesy a základní úkoly – vypořádal se zde se všemi druhy povrchů, konstrukcí a hloubkou prostoru, zcela věrně zachyceným listovím, živě pojatým nebem a v neposlední řadě i se zachycením konkrétní atmosféry. Zvláště toto plátno ilustrativně prokazuje, jak silný odkaz zanechal Julius Mařák právě v Holubově díle – realismus, dokonalá štětcová technika i konkrétní nálada zde svědčí o tom, jak inspirativní, ba dokonce určující mohla být učitelova poctivost i pro novou generaci jeho následovníků. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.