Olbram Zoubek (1926–2017)

Eva (Koré)

Technika:bronz

Datace:1982

Rozměry:výška 210 cm

vyvolávací cena:‍700000

dosažená cena:‍1500000

86. aukce, číslo katalogu 20

 

Působivá bronzová práce z autorových nejlepších let je vynikajícím zástupcem tvorby Olbrama Zoubka, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů patřícího k silné generaci, jež nastoupila po druhé světové válce, který se významným způsobem zasloužil o rozvoj moderní plastiky a svými instalacemi kultivoval veřejný prostor na mnoha místech republiky. Umělec se pro svoji nepohodlnost režimu zařadil k jádru tehdejší opozice, po absolutoriu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Wagnera se uchýlil k restaurování historických soch a sgrafit, a nalezli bychom ho i mezi účastníky undergroundových akcí. Plastice se ovšem věnoval i nadále a stala se, stejně jako zájem o klasické antické umění, jeho celoživotní láskou. Ve svém projevu dospěl Zoubek k charakteristickému výrazu, jenž stojí na velmi expresivní, až haptické práci s hmotou a subtilním, protaženém vyznění jednotlivých figur, které jeho repertoáru dominují. Eva (Koré) je dílem z počátku 80. let, ve kterém se začínají s jistou naléhavostí všechny tyto prvky projevovat. Zvýrazněné působivosti je v práci dosaženo i díky nadživotnímu měřítku, které i tak vyzařuje neobyčejnou křehkost a plně odpovídá nelehké atmosféře doby vzniku. Stejně tak námět může odkazovat jak ke starořeckému motivu koré, stojící nahé dívky v plné síle, tak i k Evě, Bohem stvořené z Adamova žebra, či k faktu, že ve stejném roce se výtvarníkovi narodila dcera téhož jména. Plastika je uvedena v soupisu Zoubkova díla (J. Kapusta: Olbram Zoubek, Brno 1996, č. 531). Pochází z kvalitní zahraniční sbírky. Při konzultacích posouzeno Nadačním fondem Kmentová Zoubek a PhDr. P. Bregantovou, autorovou dcerou.