Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Kytice

Technika:olej na plátně

Datace:1937

Signatura:vlevo dole

Rozměry:81 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1200000

dosažená cena:‍1300000

86. aukce, číslo katalogu 47

 

Na českém trhu velice ojediněle se vyskytující dílo všestranného umělce, ale především vynikajícího představitele francouzské avantgardy Maurice de Vlamincka, který svou dravostí vyvedl z míry dokonce i Henriho Matisse, představuje umělcovu vyzrálou polohu tvorby 30. let. Porovnáme-li díla Henriho Matisse a Maurice de Vlamincka, kteří oba vystavovali na dnes již ikonicky známé výstavě pořádané Salonem nezávislých v roce 1905, jistým kritikem popsané jako „Donatello mezi šelmami“, ocitneme se ve dvou nejzazších a vzájemně nejvíce diferencovaných výtvarných projevech v rámci fauvistického hnutí. Chtěl-li Matisse svými obrazy především kontemplativně, až duchovně proniknout do jádra reality, Vlaminck naopak sledoval jediný cíl: maximálně sugestivně vyjevit svůj vášnivý temperament, jímž nazíral svět. Co se exaltovanosti projevu týče, vzorem mu byl jeden z otců moderního umění Vincent van Gogh, taktéž velmi svérázná a solitérní osobnost, a tak není divu, že na škále odvážnosti bylo právě Vlaminckovo dílo v rámci fauvistického hnutí tím nejdravějším. I navzdory dobovému příklonu k neoklasicismu je toto plátno koloristicky velmi odvážné a nenechává diváka na pochybách, že Vlaminck představoval vysoce individuální povahu, která nejenže se nenechávala ovlivnit muzeálními díly, ale dokonce ke všemu svému umu a výrazu došla samoučením a sebezpytem. Právě jedinečnost mysli i výtvarného projevu nakonec dovedla Vlamincka k velice individuálním stanoviskům a specifickému malířskému projevu, jak ostatně dokládá i jeho autobiografická kniha Nebezpečný obrat (Tournant dangereux). Právě v období, v němž bylo namalováno předložené plátno, se Vlaminck odvrací od moderního umění a hledá vlastní výtvarný jazyk. Velmi sugestivně a suverénně pojatá malba Kytice prokazuje umělcovu velkou malířskou zkušenost a cit pro barvu. Okvětí v popředí září v rumělkově červených a výrazně žlutých barvách, zatímco se do neutrálně hnědošedého pozadí noří zelenavé stvoly a malé modré květy. Světelnost i objemovost květiny je zcela dána umělcovou schopností komponovat dílo v barevné perspektivě. Dle pařížské Sotheby's bude plátno zařazeno do chystaného katalogu Vlaminckova díla (Madame Godelieve de Vlaminck – Madame Pascale Krausz, „Archives Vlaminck“ a bylo vystaveno v Sotheby's v Paříži roce 2020. Při konzultacích posouzeno doc. PhDr. M. Theinhardt a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.