Jan Bauch (1898–1995)

Ukřižovaný

Technika:olej na plátně

Datace:1945

Signatura:vlevo dole

Rozměry:84 × 61,5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍660000

86. aukce, číslo katalogu 66

 

Expresivní a strhující plátno Ukřižovaný suveréna české malby Jana Baucha představuje vrchol autorova procítěného a vášnivě pojatého často se objevujícího biblického tématu. Sérii biblických výjevů se věnoval již ve 30. a na počátku 40. let a jejich přehlídku představil na výstavě v Topičově salonu v roce 1940. V období válečných let se však námětový rejstřík obrátil zejména směrem k tematice bolesti a smrti, reprezentované v obraze ukřižování Ježíše Krista. Velmi koncentrovaný a sugestivní prožitek, kterého se nám dostane při hlubším prožití tohoto obrazu, odkazuje k děsu ze života v okupované zemi. Bravurní práce s barvou modelovanou vířivými, až švihavými tahy štětcem podporuje živelný a velmi syrový prožitek z bolestného výjevu Kristovy až nelidsky protažené figury, která se svým vizuálem odkazuje někam ke gotickým portálům francouzských předklasických katedrál. Podobně i bolestí zkroušené a zhroucené tělo světce pod křížem může připomínat gotizující estetiku. Práce je reprodukována v monografii autora (R. Michalová: Jan Bauch, Praha 2012, kat. č. 94, str. 154) a byla vystavena na výstavě Výber z diela z rokov 1928–1983 k 85. narodeninám v Slovenské národní galerii v Bratislavě. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou.