Norbert Grund (1717–1767)

Romantické scény (pendanty)

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:kolem roku 1760

Rozměry:16 × 22 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍480000

86. aukce, číslo katalogu 83

 

Norbert Grund, v současné době stále oceňovanější a lépe poznávaný žák svého otce Christiana Grunda, byl již ve své době vyhledávaným umělcem oblíbeným díky specifickému charakteru tvorby, a to především u vzdělaného publika středního měšťanského stavu. Formativní pro něj byly zejména podněty vlámské a holandské žánrové školy, doplňované vzory francouzských galantních scén – Grundovo jméno je tak dnes de facto vnímáno jako synonymum pro rokokovou malbu v českých zemích. Dvojice romantických scén je proto typickou autorovou prací kabinetních kvalit vyznačující se dokonalou řemeslnou technikou i vyváženou barevností. Pod vysokým nebem se nachází jeho oblíbená kompozice složená ze tří prostorových plánů, tj. předního s postavami a zvířaty, středního se stavením, respektive zříceninou, a zadního plánu s typicky se otevírajícím průhledem do dáli. Stafáž je zde přitom držena ve francouzské tradici a zdrobnělém rokokovém měřítku. Tyto pendanty lze bezpochyby považovat za vrcholné dílo miniaturistické malby okolo poloviny 18. století a zasluhují zvýšenou pozornost kultivovaných sběratelů umění. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. H. Seifertové.