Jiří Trnka (1912–1969)

Toaleta

Technika:olej na lepence

Datace:1940–1945

Signatura:vpravo dole

Rozměry:34 × 27 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍600000

86. aukce, číslo katalogu 95

 

Vzácná a nepříliš často frekventovaná ukázka Trnkovy volné tvorby prezentuje jeho suverénní výtvarný přednes. Přestože je znám spíše jako autor kreslených a animovaných filmů a ilustrátor, jeho malby ukazují, že jeho talent byl mnohem širší. Klasické téma ženy u toalety je v jeho podání zpracováno naprosto uvolněně a svým způsobem i velice odvážně, pokud jde o práci se štětcem. I zde je patrna tlumená barevnost, kterou Trnka ve svých malbách často využíval a která, umocněna jevištním osvětlením, vytváří dojem staromistrovského díla. Hodnotu práce dále zvyšuje fakt, že pochází ze sběratelsky nejoceňovanějšího autorova malířského období 40. let, tedy z doby, kdy pro něj malování a ateliér představovaly útočiště před krutou realitou, a volná tvorba mu umožňovala přesně vystihnout generační poetiku lidství, tolik protichůdnou k dramatické realitě válečných let. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a ak. mal. J. Trnkou, autorovým synem.