František Kaván (1866–1941)

Za ranní mlhy

Technika:olej na lepence

Datace:kolem roku 1920

Signatura:vlevo dole

Rozměry:39,5 × 50,5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍30000

dosažená cena:‍110000

86. aukce, číslo katalogu 98

 

Lyrický, impresivně laděný realismus, jímž se představovaná malba honosí, má v díle Františka Kavána čestné místo, obzvláště pak artikulovaný prostřednictvím zimních motivů, které známe hlavně z děl inspirovaných pitoreskní přírodou v okolí Vítanova. Integrální součástí každé jeho práce, tuto samozřejmě nevyjímaje, bylo citlivé vyjádření konkrétní nálady, jíž celoživotně vyšíval své krajiny. Kaván, výjimečně citlivý tvůrce zimních motivů, zde opět potvrdil názor malíře Ferdinanda Engelmüllera, jenž si jeho zimních nálad obzvláště cenil. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.