Václav Radimský (1867–1946)

Krajina z okolí Hradce Králové

Technika:olej na lepence

Datace:30. léta 20. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:69 × 99 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍750000

86. aukce, číslo katalogu 100

 

Výtvarně smělá práce charakteristické barevnosti zachycující říční partii v její neustálé proměnlivosti spadá do období umělcovy tvorby spjaté již opět s Čechami, především pak s rodným Polabím. S tím souvisí i fakt, že ve třicátých letech Radimský často pobýval v Hradci Králové na soutoku Labe a Orlice, což dává představované malbě datační i lokační rámec. Tato dokonale zvládnutá kompozice dokazuje vysokou úroveň umělcovy zralé tvorby. S jistotou, osobitou barevností a v typickém malířském rukopise výborně zachytil zářivé světlo i vzdušnou atmosféru. Nezapřel zde ani svou dlouholetou francouzskou zkušenost, jež se projevuje hlavně v zachycení vodního povrchu prokvetlého říční flórou, a dále pak v impresionisticky děleném kladení štětce. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.