Pierre Eugene Montézin (1874–1946)

Troupeau de vaches (Krajina s kravami)

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1900

Signatura:vlevo dole

Rozměry:60 × 81 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍240000

86. aukce, číslo katalogu 101

 

Plátno výstižně označené jako Krajina s kravami představuje ojedinělou možnost setkat se na českém uměleckém trhu s prací francouzského postimpresionisty silně ovlivněného především Alfredem Sisleyem a Claudem Monetem. Montézina, jehož si vysoce cenil i jeden z nejzásadnějších dobových uměleckých kritiků Louis Vauxcelles, lze označit za bytostného krajináře, jenž většinu života spojil s Paříží a plenérem v oblasti Île-de-France. Krajina mu byla inspirací ve všech ročních obdobích – v jeho malířském portfoliu tak nalezneme deštivé jarní krajiny, horké letní paseky, padající podzimní listí i neposkvrněné zimní sněhy. Není proto divu, že si jeho dílo našlo již roku 1903 cestu na pařížský Salon. Představovaná práce je charakteristickou a vzácnou ukázkou nejen raného umělcova tvůrčího období, ale i jeho stylu obecně. Osobitě zde doslova vtrhl na plátno rejem světlých zelených valérů, prudkým světlem a jednotlivě vedenými přímými tahy štětce, jímž na řadě míst nanesl barvy v plastických nánosech. Nenucenost této malby i její obsahová prostota jen potvrzují slova zmíněného Louise Vauxcellesa, jenž Montézinovo dílo roku 1938 při výstavě v Galerii Durand-Ruel charakterizoval tvrzením, že „každý dotek, každá vibrace váží tolik jako pravda“. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a C. Klein-Montézinem, vnukem umělce a správcem katalogu jeho díla. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.