Peter Paul Rubens (kopie) (1577–1640)

Vlastní podobizna

Technika:olej na plátně

Datace:druhá čtvrtina 17. století

Rozměry:50 × 37 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍130000

86. aukce, číslo katalogu 106

 

Na trhu s uměním velmi vzácná malba nejvyšší výtvarné úrovně je s největší pravděpodobností výřezem z dobové kopie, která vznikla kolem roku 1650 v Itálii, a to jako inspirace Rubensovým autorským skupinovým portrétem s názvem Justus Lipsius a jeho žáci, namalovaným roku 1611 (dnes ve sbírkách Gallerie Palatina, Palazzo Pitti ve Florencii). Rozdělením plátna kolem roku 1800 potom vznikly obrazy dva – prvním je předkládané plátno Rubensova autoportrétu nesoucího jeho nezaměnitelné fysiognomické rysy, druhým potom dvojportrét filosofů Justa Lipsia a Jana Woveria. Tímto zásahem bohužel nenávratně vzala za své čtvrtá postava, jíž byl na původním obraze Philip Rubens, starší bratr Petera Paula, jehož límec a ucho se nachází v pravém dolním rohu obrazové plochy. Oba bratři byli silně humanisticky zakotveni, k čemuž se přidal i zřetelný vliv zmíněného filosofa Justa Lipsia, jehož politiko-morální učení založené na souladu stoicismu a křesťanství oba bratři hluboce prožívali, což deklarovali právě svou přítomností na společném skupinovém portrétu. Hodnotu díla potvrzuje nejen jeho dobrá provenience (majetek rodu Colloredo-Mannsfeld a Schrattenbach, později zakoupeno kolem roku 1950 od brněnského starožitníka K. Dittricha, po roce 1958 deponát v Muzeu umění Olomouc, 1993 navrácen dědicům původního majitele, následně až doposud zapůjčeno do Muzea umění Olomouc), ale i jeho publikování v odborné literatuře (L. Machytka / G. Elbelová, ed.: Olomoucká obrazárna. II, Nizozemské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, Olomouc, 2000, str. 122–124 (repro.)). Na základě výše uvedeného lze představované plátno označit za výjimečnou sběratelskou příležitost. Prezentováno je navíc ve velmi vkusné a hodnotné adjustaci. Při konzultacích posouzeno PhDr. H. Seifertovou a prof. V. Vlnasem, Ph.D.