Vojtěch Preissig (1873–1944)

Skřítek

Technika:kvaš na papíře

Datace:kolem roku 1895

Signatura:vpravo dole

Rozměry:17 × 17 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍30000

dosažená cena:‍80000

86. aukce, číslo katalogu 138

Výjev veskrze poetického nádechu představuje cennou ukázku rané tvorby Vojtěcha Preissiga. Dílo pochází velmi pravděpodobně z dob jeho studií na pražské Uměleckoprůmyslové škole, tedy ještě před umělcovým studijním pobytem v Paříži. V půvabné scéně předznamenávající Preissigův dlouhodobý zájem o pohádkovou tematiku můžeme sledovat formování autorova rukopisu, v němž se již tehdy projevoval osobitý přístup k viděné realitě. Skřítek s dlouhým sněhobílým plnovousem se zde s jistou tajemností a možná i škodolibostí usmívá, a na diváka tak působí jako esence čisté dětské imaginace. Kouzelný výjev je umocněn všudypřítomnou mrazivou atmosférou s větvemi stromů prohýbajícími se pod peřinou sněhu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. PhDr. R. Prahlem, CSc.