Rudolf Kremlička (1886–1932)

Přívoz v Tróji

Technika:olej na plátně

Datace:okolo 1912

Signatura:sign. PD

Rozměry:48x60 cm

vyvolávací cena:‍1100000

dosažená cena:‍3120000

62. aukce, číslo katalogu 77

 

rám, toto autorovo stěžejní dílo patří mezi jeho nejdůležitější rané práce, které stály na samém počátku vlastní malířské tvorby. Kremlička byl tehdy výrazně ovlivněn několikaměsíčním pobytem v Paříži, kde se podrobně seznámil s poimpresionistickou tvorbou, především Manetovou a Corotovou. Obraz původně pochází z vynikající Waldesovy sbírky, posléze byl v majetku Národní galerie v Praze. O mimořádnosti plátna svědčí i fakt, že bylo opakovaně vystaveno: 1958, Litoměřice, do kterých bylo zapůjčeno v letech 1960 -1962; 1963, Liberec; 1965, Roudnice nad Labem; 1967, Gottwaldov; 1967-1973 bylo zapůjčeno do Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem; 1979, Hlinsko; 1981, Nitra; 1984, Zálužany; 1990, Telč; 2006, Galerie hlavního města Prahy. Publikováno v Kremličkově monografii od Luďka Nováka v r. 1964 a v obsáhlé publikaci o autorovi od PhDr. K. Srpa na str. 63 pod č. 62, jehož odborná expertiza je přiložena spolu se znaleckým posudkem PhDr. M. Kodla