Ota Janeček (1919–1996)

Jihofrancouzský přístav

Technika:olej na překližce

Datace:1956

Signatura:vpravo dole

Rozměry:26 × 39 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍60000

dosažená cena:‍516000

86. aukce, číslo katalogu 140

Poetická práce Jihofrancouzský přístav vznikla ve výtečných 50. letech, jejichž druhá polovina byla pro tohoto výrazného solitéra ve znamení nové výtvarné metamorfózy, vyznačující se zjednodušením tvarů a dekonstrukcí objektů za účelem nalezení jejich nové vnitřní struktury. Janečka v tomto výrazově silném období upoutaly nevyčerpatelné možnosti soudobé vědy, jejíž nové poznatky přenesl do své osobité tvorby ve formě poetických alegorií skrytých v abstraktních podobách, v nichž mohl rovněž plně využít svých mimořádných technických schopností. Kompoziční skladba je umocněna jeho přirozeným citem pro hmotu a kolorit, jak je ostatně patrné na citlivém odstupňování barevných odstínů, které zintenzivňují obsah svébytného obrazu. Práce je uvedena v autorově soupise díla pod stejnojmenným názvem a číslem 9660. Při konzultacích posouzeno Ing. T. Janečkem, autorovým synem, a prof. J. Zeminou.