Kamil Lhoták (1912–1990)

Krajina s rakouskou vlajkou

Technika:olej na plátně lepeném na kartonu

Datace:1977

Signatura:dole uprostřed

Rozměry:průměr 24 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍130000

dosažená cena:‍540000

86. aukce, číslo katalogu 145

Vynikající, velice milá a přívětivá práce, jež je skvělým reprezentantem autorova výborného období 70. let, skýtá v harmonické a koloristicky vyvážené kompozici romantický pohled na Lhotákovo oblíbené téma krajiny. Poetické dílo netypicky kulatého formátu v sobě shrnuje hned několik pro umělce typických motivů: především balon plující oblohou a rovněž zapomenutý červený míč. Milý zelený kopeček ale korunuje rakouská vlajka a hory v pozadí naznačují, že Lhoták dílo vytvořil jako poctu národu, jenž obdivoval a v jehož historii nalézal nejednu podobnost s historií naší. Práce pochází ze sbírky Lhotákova přítele, jemuž ji autor sám věnoval. Je reprodukována v publikaci Kamil Lhoták: Obrazy (L. Šteffek, Praha 2017, str. 402) pod názvem Kopec s praporem a rovněž je uvedena v autorově soupisu díla pod číslem 1815/41. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena od-borná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „ Roku 1977, kdy bylo autorovi šedesát pět let, si zapsal do svého soupisu přes čtyři desítky děl. Jsou mezi nimi nejrůznější obrazové formáty, od monumentálnějších po zcela komorní, ale pouze jedno dílo krásného, atypického tvaru – posuzovaný obraz Kopec s praporem. Má kruhový tvar tonda, oblíbeného již v renesanci. Lhoták ho však dokázal naplnit zcela soudobým, moderním obsahem.“).