Běla Kolářová (1923–2010)

Co chvíli se opakuje týden

Technika:komb. tech. (koláž, líčidla) na papíře

Datace:1979

Signatura:vpravo dole

Rozměry:65 × 50 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍600000

86. aukce, číslo katalogu 155

Něžná práce teprve v poslední době doceňované Běly Kolářové je nádhernou ukázkou její tvorby konce 70. let. Kolářová experimentovala s technikami koláží a asambláží, do kterých zapracovávala předměty z prostředí domova a života ženy. Po asamblážích s patentkami, úlomky žiletek, sirkami a řadou dalších drobných věcí začala právě v této době více pracovat s plochou papíru a jejím pojednáním. Od druhé poloviny sedmdesátých let se tak v tvorbě Kolářové setkáme s řadou rozměrných kreseb realizovaných líčidly a tělesnými doteky. Intimitu sdělení zde znovu vyvažuje geometrickým rastrem základního uspořádání plochy. Vytrhané lístky z kalendáře dávají celé práci časový rámec, kterým Kolářová tiše sděluje jednotvárnost každodennosti a nezastavitelnost plynutí dní. Koláží v tomto cyklu vzniklo několik a ukazují, jak volně a zároveň s obdivuhodnou soustředěností dokázala hledat možná východiska problematiky, kterou se v nich zabývala. Dílo pochází z kvalitní pražské sbírky, do které bylo získáno přímo z autorčina ateliéru. Při konzultacích posouzeno prof. M. Klimešovou, Ph.D., a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.