Karel Rašek (1861–⁠1918)

U zámeckého parku

Technika:olej na plátně

Datace:1913

Signatura:vpravo dole

Rozměry:80 × 80 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍60000

dosažená cena:‍95000

86. aukce, číslo katalogu 162

Velice zajímavé plátno vytvořené Karlem Raškem, umělcem širokého vzdělání i všeobecného rozhledu, představuje vyzrálou ukázku z ateliéru spíše méně známého malíře, jenž není na českém trhu s uměním dosud plně doceněn, a to i kvůli relativně nízkému počtu jeho známých prací. Na konci 19. století byl Rašek vyhledávaným malířem žánrů, ilustrátorem a dekoratérem, byl blízkým přítelem Luďka Marolda a jeho spolupracovníkem na panoramatu Bitvy u Lipan. Jeho oblíbeným tématem byly pohádkové výjevy, zachycení noci, kterou ztvárňoval v charakteristickém jemném a tlumeném koloritu. Představované dílo zachycuje nejspíše předpolí nějaké zámecké brány, u níž sedí věrný nejlepší přítel člověka, pes. Je-li věrný, či toulavý, zlý, nebo přítulný, není důležité, obraz je totiž pojat v jakémsi bezčasí, kde není důležitý děj, ale spíše dojem, estetika a nálada. Obraz je zachycen dokonale precizním štětcovým rukopisem blízkým projevu jiného mnichovského studenta, Jakuba Schikanedera. V pravém dolním rohu se nachází reziduum původní signatury. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.