Julius Mařák (1832–1899)

Ticho v lese

Technika:olej na papíře fixovaném na plátně

Datace:80. léta 19. století

Signatura:vlevo dole

Rozměry:63 × 44 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍800000

86. aukce, číslo katalogu 164

Mimořádně přitažlivá, s naprostou uměleckou jistotou a výtvarnou suverenitou provedená malba představuje ve zralém rukopisném podání oblíbený autorův výjev lesního zákoutí. Tento malíř evropského významu, učitel a vzor celé generace českých krajinářů se i na vrcholu svých tvůrčích sil a společenského uznání, v době, kdy byl jako jediný krajinář přizván k výzdobě Národního divadla, nadále zabýval intimními vhledy do lesního interiéru, které v jakési zhuštěné podobě dodnes vyprávějí o esenciálních krásách přírody. Na rozdíl od generace svých žáků dosud používal spíše zemitých barev, jimiž přesně zachycoval mechem porostlé kmeny, třepetající se listy a svěží atmosféru čerstvého větru. Dokonalá práce se světlem však navzdory používané barevné paletě propůjčovala jeho obrazům takřka impresivních kvalit. Představované dílo je právě tohoto druhu; jsou v něm zřetelné postřehy vnímavého plenéristy, živost, vibrace každého listu i minuciózní provedení prokazující autorovo naprosté zaujetí každým centimetrem čtverečním pomalovaného plátna. Celkové pojetí tohoto díla tak vytváří nesmírně příjemný divácký zážitek. Restaurováno. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.