Jan Bauch (1898–1995)

Golgota

Technika:olej na plátně

Datace:1944

Signatura:vpravo dole

Rozměry:51 × 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍492000

86. aukce, číslo katalogu 194

Expresivně a velmi sugestivně pojednané plátno Golgota pochází z autorova sběratelsky atraktivního, ač společensko-politicky velmi tíživého období válečných let. Bauch nikdy nebyl zcela poplatný době a dalo by se říci, že svůj expresivně laděný a senzualisticky velmi propracovaný rukopis nechal dávat na odiv na mnoha výstavách 40. let, nacistickému očerňování expresionismu navzdory. V obraze Golgota se společně s trojicí v prvním plánu stojících světců – pravděpodobně Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele – stáváme svědky vítězství ducha nad tělem pána Ježíše Krista v bolestném aktu ukřižování. Sugestivnost a dobová citelnost pro takový výjev jsou podmanivě znásobeny kompozičním upozaděním kříže a vyzdvihnutím role asistujících světců, čímž se přihlížení bolesti a smrti dostává do úhlavní role celého výjevu. Dynamický a velmi gestický rukopis v kombinaci s hořící smrští barevných skvrn dodává obrazu na naléhavosti a utváří tak zcela grandiózní výsledek jak po kompoziční, tak po výrazové stránce. Práce je reprodukována v monografii autora (R. Michalová: Jan Bauch, Praha 2012, kat. č. 98, str. 159). Dílo bylo vystaveno na výstavě Výber z diela z rokov 1928 – 1983 k 85. narodeninám ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.