Vladimír Fuka (1926–1977)

Noční město

Technika:olej na sololitu

Datace:1957

Signatura:vpravo dole

Rozměry:100 × 81 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍1320000

86. aukce, číslo katalogu 207

Výjimečná malba je ukázkou tvorby nesmírně zajímavého, i když v českém prostředí dosud málo vnímaného malíře a ilustrátora Vladimíra Fuky. Pochází z na trhu jen vzácně se objevujícího období druhé poloviny 50. let, v němž se autor mohl postupně začít více vracet k volné tvorbě. Přestože se již o několik let dříve autor částečně přiblížil svými náměty poetice Skupiny 42, jeho vlastní práce zůstaly velice osobité a nesly v sobě jak tíhu doby, jež se tiše propisovala do atmosféry maleb, tak postupně i jakýsi nádech moderní výrazovosti, která předznamenávala jeho pozdější směřování k abstraktním formám. Námět nočního města mu byl v tomto případě nápomocen, protože Fukovi umožnil promyslet celou scénu pouze na základě šedohnědé tonality. A tak jako noc redukuje před zraky nočních chodců tvary a halí je do stínů, i v předkládané práci můžeme sledovat, jak Fuka ve velkém formátu rozehrává již veskrze geometrickou kompozici, a vytváří tiché napětí mezi oblými a hranatými plochami. Jemu vlastní měkkou poetiku dřívějších let však stále připomínají hvězdy na temné obloze. Při konzultacích posouzeno prof. M. Klimešovou, Ph.D., a I. Fukovou, autorovou dcerou. Přiložena odborná expertiza PhDr. A. Strnadlové.