Václav Radimský (1867–1946)

Kupky sena u rybníka

Technika:olej na lepence

Datace:30. léta 20. století

Signatura:vlevo dole

Rozměry:44 × 63 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍516000

86. aukce, číslo katalogu 208

Velmi dekorativní a působivá malba nejznámějšího českého impresionisty Václava Radimského, nesená hlavně v hřejivých valérech letní tonality, pochází z doby meziválečné, tedy z období, kdy se její tvůrce natrvalo vrátil z Francie do Čech a usadil se v Polabí na rodném statku v Pašince. V této době pracoval s většími nánosy barevné pasty, jimiž krajinu modeloval často za pomoci expresivních, odvážně vedených tahů štětce. Zpoza hustého listoví vykukují autorem pouze v obrysech naznačená obydlí svědčící o člověku a jeho harmonické přítomnosti v přírodě. Radimský tu opět prokázal, jak životaschopné bylo jeho umění, s nímž se prosadil nejprve ve Francii a následně s nemenším úspěchem i ve své vlasti. Pochází z kvalitní východočeské sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.