Václav Špála (1885–1946)

Ze Supetáru

Technika:olej na plátně

Datace:1935

Signatura:vlevo dole

Rozměry:65 x 88 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍2000000

dosažená cena:‍4700000

87. aukce, číslo katalogu 67

 

Suverénní a odvážná malba Ze Supetáru, v autorově nezaměnitelném malířském mistrovství a s na první pohled zcela příznačným přednesem syntetizujícím jeho veškeré výtvarné finesy pocházející z vrcholného modrého období. Zaujme zcela inovativním kompozičním prostorovým řešením o dvou plánech, s kotvící loďkou a molem v popředí a Hotelem Praha v pozadí. Dílo v sobě snoubí nejen Špálovo hledání barevné harmonie s dominancí zářivého modrého pigmentu obohaceného o paletu teplých červených akordů, ale i zklidnění expresivních malířských linií a ploch. Tato vysoce reprezentativní momentka pochází ze srpna roku 1935, kdy umělec pobýval na dalmatském ostrově Brač, kde měl příležitost nacházet nové podněty ve smyslové realitě, a dobrat se tak k jednomu z vrcholů své tvorby. Výjimečná díla z tohoto sběratelsky atraktivního období vyzařují optimismem a výborně vystihují prázdninovou přímořskou atmosféru. Obraz je uveden ve Špálově soupise díla pod č. 877 a názvem „Ze Supetáru. Hotel Praha, vpředu kus mola, moře s loďkou, anglická modrá“. Podle razítka nacházejícího se na rubu plátna bylo dílo součástí členské výstavy SVU Mánes v roce 1936 (kat. č. 383). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Obraz, založený na několika odstínech modré, znázorňuje pohled z mola na hotel Praha, jehož prostá stavba vytváří dominantu, zabírající levou část obrazu, zatímco pravá se široce otevírá do moře a nebe, dvou modří, z nichž každá je pojata jiným typem olejové barvy. Z tohoto hlediska je zajímavá boční stěna hotelu, která tone v modrém stínu, což ještě zdůrazňují temná modrá okna. Špála vyšel z bezprostředního pozorování zvoleného motivu, nicméně vnesl si do něj vlastní malířské pojetí, které bylo vysloveně jen jeho, jímž dokázal vtisknout proměnlivému světu svůj vnitřní výtvarný řád. […]“).