Emil Filla (1882–1953)

Žena se psem

Technika:komb. tech. (tuš, akvarel, tempera) na nešepsovaném plátně fixovaném na překližce

Datace:1938

Signatura:vpravo dole

Rozměry:120 × 79 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍800000

dosažená cena:‍3400000

87. aukce, číslo katalogu 162

Excelentní příklad naprosto osobitého malířství Emila Filly vyniká v mnoha směrech, zejména ve zcela brilantním štětcovém přednesu a rafinovaném kompozičním zpracování, jež umocňuje celkový divácký zážitek. Plátno stojí na počátku zlomové epochy, která patřila k autorovým životně nejtěžším, kdy se snažil svými díly vzdorovat nadcházející tmě, která jej na mnoho let pohltila. Svým pojetím však daleko přesahuje dobu, v níž vzniklo. Mezi cyklem zápasících zvířat, vyjadřujících dobové pozadí politických událostí, vzniká i tento obraz, osobnější, vztahující se k autorově soukromí ve vile na Ořechovce, s motivem, jímž se zabýval již dříve ve třicátých letech, totiž vztahu manželky a jejich boxera, který měl odpozorovaný z každodenních situací. Vznikla tak silně kompozičně sevřená scéna pojatá jako jednolité plátno, v němž těla ženy a psa, z nichž jsou zdůrazněny jen ty nejdůležitější obrysy, doslova splývají v jeden celek. V jednotné monumentalitě se vše soustředí pouze na daný motiv, v němž se nic neodvádí od celkového účinu, a obraz promlouvá především dynamickým napětím linií a tvarů. Je zřejmé, že ve tvaru oválu se Filla inspiroval starším uměním, zejména gemami uplatňujícími haut reliéf a archeologií Střední Asie, především pak motivy odvozenými z nomádského umění kočovníků, které jej silně oslovilo. Živý děj tak získal nadčasovou platnost. Diváka nemůže nepřekvapit, že právě v bezprostřední blízkosti hrozícího válečného konfliktu dal průchod svému hlubokému dlouhodobému vztahu k ženě Haně, jenž dílu vtiskl mimořádnou emotivní hodnotu. Práce byla prezentována na výstavě připravené kurátorem Vojtěchem Lahodou: Emil Filla, Galerie Peithner-Lichtenfels, Praha (17. 3. – 14. 4. 1994) a následně reprízované ve Vídni (kat. č. 5). Razítko na rubu se týká vývozního povolení, které bylo uděleno v roce 1994, a dílo původně pochází z autorovy pozůstalosti. Autenticita byla ověřena Filla Foundation, obraz je rovněž uveden v soupisu díla, který chystal prof. PhDr. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno Mgr. T. Donné a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Neobyčejná Fillova výtvarná schopnost provedení vybraného motivu, patrná z mnoha obrazů z druhé poloviny třicátých let, je zde ještě umocněna vlastní akcí, jejíž průběh se blíží rychlému fotografickému záznamu. Kresba, kterou Filla povýšil na malbu, si uchovává přitažlivou, emotivní svěžest, je výrazným capricciem v jeho závažném díle, uvádí nás do domácí intimity. […]“).