Adam Kašpar (1993)

Severočeská pánev

Technika:olej na plátně

Datace:2020

Signatura:na rubu

Rozměry:90 × 140 cm

vyvolávací cena:‍70000

dosažená cena:‍90000

87. aukce, číslo katalogu 4

 

Suverénně provedená malba Severočeská pánev představuje sběrateli velmi ceněnou tvorbu současného českého malíře Adama Kašpara, který již od svých studentských let navazuje na bohatou tradici krajinomalby, spojenou v českém prostředí především se jménem Julia Mařáka. Nejsou to však pouze nestoři české krajinomalby, kteří mladého autora uchvátili. Jak sám tvrdí, vychází i z krajinomalby severské, britské či skotské. Ve své tvorbě se zabývá pradávným vznikem přírody a stejně tak i jejím zánikem. O to zajímavější je, že nejvíce se věnuje existenci „neživých“, anorganických přírodních materiálů, jakými jsou skály, kameny, nebo třeba v nejnovějším cyklu vesmírných objektů hvězdy. Při průzkumu hornin a skalních masivů postupuje umělec až vědecky. Většině obrazů předcházejí přípravné skici a kresby a téměř nikdy se nejedná o čistě realistický krajinný výjev. Umělec ke krajině přistupuje jako k archivu života planety Země a často pracuje s průřezy nebo kolážovitou skladbou krajinných výjevů. Obraz Severočeská pánev vznikl v plenéru v létě roku 2020 a podle autorových slov se jedná o „geopolitickou sondu industriální krajinou“. Dílo pochází přímo z ateliéru umělce. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.