Jindřich Štyrský (1899–1942)

Zátiší / Krajina

Technika:olej na plátně

Datace:1922

Signatura:vpravo dole

Rozměry:43 × 40 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1700000

dosažená cena:‍4900000

87. aukce, číslo katalogu 107

 

Naprosto unikátní, ve všech parametrech výjimečná raná Štyrského olejomalba časově spadá do počátku dvacátých let, tedy do doby těsně před malířovým osvojením si sofistikovaného modernistického tvarosloví. Osobité, vizuálně výrazné a přes zdánlivou jednoduchost výtvarně invenční zátiší poukazuje na autorovo období, kdy si ujasňoval své výtvarné postupy a zkušenosti k vyjádření prožitků skutečnosti, ovlivněné poetistickým naivismem a lyrickým kubismem, avšak již předjímající něco z umělcovy imaginativnosti a tajuplnosti pozdější tvorby. Sběratelskou hodnotu ještě specifickým způsobem umocňuje až haptické pojetí květů, jejich zasazení do vázy, jež ubíhá do postupně se zplošťujícího prostoru, ukotvené na sváteční dečce se suverénním artificiálním dekorem, díky čemuž dílo působí divácky ještě intenzivněji a sugestivněji. Plátno bylo původně v majetku inženýra Jelínka, otce malíře Jiřího Jelínka a Štyrského devětsilského souputníka, známého pod pseu­donymem Remo, o čemž svědčí přípis v dolní části díla: „Panu Ing. Jelínkovi věnuje Štyrský, Vánoce 1922“. Obdobně významné rané práce tohoto autora se na aukčním trhu vyskytují jen ojediněle. Dílo pochází z kvalitní pražské sbírky a jeho vzácnost a sběratelskou hodnotu ještě navyšuje vynikající obraz na rubu plátna, kvůli kterému by se jej zajisté vyplatilo přepnout a oboustranně adjustovat. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit: „[…] Přestože jde o dílo Štyrského, spadající do jeho raného období, podstatně obohacuje jeho poznání, zejména pokud jde o barevnou skladbu, kdy Štyrský často používal stejnou barvu na květy i na drapérii podkladu. Po Štyrského výstavě v roce 2007 se objevilo několik obrazů z jeho juvenilního období 1917–1922, které nemohly být tudíž zachycené v jeho monografii. Tento obraz by do ní právem patřil. […]“)