Dirck Verhaert (1610–1675)

Krajina s hradem

Technika:olej na plátně

Datace:po roce 1650

Signatura:uprostřed dole

Rozměry:98 × 136 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍180000

87. aukce, číslo katalogu 204

 

Výjimečně přitažlivá panoramatická krajina s vysokým horizontem, říčními meandry a hradem nad řekou je dílem malíře řazeného do okruhu tzv. holandských italistů, na jehož obrazech se můžeme zpravidla setkat právě se zříceninami, městským opevněním a břehy řek, a to v autorově typickém důrazu na detail. Tato malba nezapře ozvěny nizozemského krajinářství 16. století se silným přídechem zmiňované Itálie. Dirck Verhaert byl teprve nedávno odborníky vyčleněn a charakterizován jako samostatný autor, a to na základě komparace a formální analýzy jeho známých děl. Spojuje je především častá přítomnost širokého říčního údolí, stavby věží, pojednání omítek domů či převládající kolorit žluté a hnědé – tyto analogie nalezneme jak na představovaném plátně, tak kupř. na obraze Hornatá krajina ze sbírek NG v Praze (inv. č. O 313). Hodnotu díla kromě výše uvedeného potvrzuje nejen jeho dobrá provenience (zakoupeno kolem roku 1950 od brněnského starožitníka K. Dittricha, po roce 1958 deponát v Muzeu umění Olomouc, 1993 navrácen dědicům původního majitele, následně až doposud zapůjčeno do Muzea umění Olomouc), ale i jeho opakované publikování v odborné literatuře (L. Machytka / G. Elbelová, ed:. Olomoucká obrazárna. II, Nizozemské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, Olomouc, 2000, str. 143–144, repro., zde odkaz k další starší literatuře). Na základě výše uvedeného lze představované plátno označit za výjimečnou sběratelskou příležitost. Prezentováno je navíc ve velmi vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno PhDr. H. Seifertovou a prof. V. Vlnasem, Ph.D.