František Muzika (1900–1974)

Niké I

Technika:olej na lepence

Datace:1956

Signatura:vlevo dole

Rozměry:29,5 × 25 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1000000

dosažená cena:‍1560000

88. aukce, číslo katalogu 57

 

Pečlivá, precizně vystavěná malba je výbornou ukázkou práce od klasika české meziválečné avantgardy reprezentující proud poválečného imaginativního surrealismu, kterým se František Muzika intenzivně zabýval. Niké I stojí na počátku početnějšího souboru děl, jenž vznikal mezi lety 1956–1957. Tento motiv mu pomohl dále posunout oblíbené téma nahého ženského těla, které se s vývojem jeho tvorby postupně proměňovalo. Opírá se v něm o předlohu helénistické sochy Niké Samothrácké, která je od roku 1883 klenotem pařížského Louvru. Muzika se s ní mohl setkat už ve 30. letech 20. století prostřednictvím knižních obálek nových českých překladů Platóna. Motiv nahého ženského torza, zde zachyceného z poloprofilu, však pro jeho tvorbu nepředstavuje nic neobvyklého. Zobrazoval jej často a rád, opakovaně se ocitalo za průhlednou látkou, jíž je částečně zahalena i starověká múza tohoto obrazu; ženské tělo je zde skryto za jemnou drapérií a změtí bílých pavučin, které společně vytvářejí žilkovitou texturu mramoru. Zároveň nám v ponuré atmosféře obrazu připomínají stáří antického umění a tajuplnost jeho mytologie. Organické tvary a struktury obklopené měkkým, skromným světlem na nejednoznačném monochromatickém pozadí jsou krásnou ukázkou Muzikovy tvorby 60. let. Jedná se o jedinečnou a brilantně zvládnutou malbu, nacházející se na pomezí figurace a abstrakce. Před pozorovatelem se vypíná tajuplná postava zakletá v kameni, její zkamenělé čekání představuje výmluvné podobenství lidského osudu. Niké nás v přísné vážnosti upomíná nejen na ryzost patosu antických tragédií, ale je rovněž i výzvou, abychom nikdy nezapomněli na válečné události, jichž musel být malíř svědkem. Ačkoliv menších rozměrů, Niké I je skutečně pohlcujícím dílem – nejen pro zvolený námět, ale i pro precizní provedení a zádumčivé vyznění, jež je pro poválečné umění typické. Obraz je vedený v autorově soupisu díla pod č. 779 a je publikován a reprodukován v jeho monografii (F. Šmejkal, Praha 1966, obr. 45, str. 73). Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Muzika vždy hledal takový motiv, v němž by mohl znázornit torzo nahého ženského těla, skryté za průhlednou látkou, který pro něj představoval podnět k rozvinutí vlastního malířského mistrovství, v němž neměl v českém moderním malířství obdoby. Důležitá jsou rovněž křídla, jež jakoby vyrůstala na obou stranách těla a rozvíjela se do prostoru. Okřídlená postava bohyně se odráží od temného pozadí, téměř jako by byla součástí podsvětí a Muzika ji nadal jinými než antickými obsahovými rysy. […]“).