Jindřich Štyrský (1899–1942)

Všudypřítomné oko

Technika:komb. tech. (tužka, rudka, pastel) na kartonu

Datace:1937

Signatura:vpravo dole

Rozměry:45,5 × 45,5 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍900000

dosažená cena:‍1800000

88. aukce, číslo katalogu 53

 

Kresba Všudypřítomné oko je součástí stejnojmenného souboru kreseb, jenž Štyrský rozvíjel od poloviny 30. let do počátku 40. let. Během tohoto období jej uchvátil motiv očí a jejich bohatá symbolika, která se do jeho výtvarné i literární tvorby propisovala už v předchozím desetiletí. Pečlivě provedené smyslové orgány, pár očí a ruka, jsou zde jakoby pohlceny změtí abstrahovaných linií pastelu a rudky, místy připomínajících praskliny či dřevěnou strukturu. Oči se dívají vzhůru a doprovází je rozevřená levá dlaň, nápadně připomínající gesto starozákonních proroků. Výjev tak může nabývat hned několika významů, s největší pravděpodobností však zachycuje moment odhodlání a odporu. Jedná se o obsahově nabité a vizuálně zajímavé dílo, umožňující nahlédnout do vnitřního světa tohoto vynikajícího umělce. Poprvé byla kresba prezentována na společné výstavě Štyrského a Toyen v Topičově salonu na začátku roku 1938, na jaře téhož roku pak výstava putovala i do Bratislavy a do Brna. Kresba byla rovněž k vidění na retrospektivní výstavě Jindřicha Štyrského v Galerii hlavního města Prahy v roce 2007. K této příležitosti vyšla monografie, v níž byla reprodukována (L. Bydžovská / K. Srp: Jindřich Štyrský, Praha 2007, str. 387). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Soubor kreseb Všudypřítomné oko vyvolává dodnes zvýšenou pozornost. Jde o autonomní kresby, které vznikaly souběžně s autorovým malířským dílem, jež mají vysokou uměleckou a technickou hodnotu. Vyznačují se rychlými přechody mezi abstraktními tahy a konkrétním vyobrazením smyslového orgánu, o němž se dosud nepodařilo zjistit, jakým způsobem jej autor ztvárnil, jsou totiž tak dokonalé, že vzbuzují někdy dojem, že jde o fotomontáž. […]“).