Kamil Lhoták (1912–1990)

Předměstí

Technika:olej na plátně

Datace:1940

Signatura:vpravo dole

Rozměry:55,5 × 60,5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1300000

dosažená cena:‍3120000

88. aukce, číslo katalogu 37

 

Pro Lhotákovu tvůrčí činnost znamenaly dramatické válečné roky dosažení umělecké zralosti. V roce 1939 uspořádal svou první výstavu v Beaufortově galerii v Jungmannově ulici v Praze. Noviny o této výstavě psaly jako o expozici „Nové skupiny“ a malíř na ní vystavil patnáct svých děl. Právě v tomto roce Lhotákovo jméno vstoupilo do českého výtvarného dění a už z něj ani na okamžik nevypadlo. Plátno Předměstí pochází z roku 1940 a s největší pravděpodobností zachycuje atmosféru Lhotákových rodných Holešovic, které se staly tématem mnohých jeho maleb. Sugestivita prázdného ubíhajícího prostoru v tíživosti času před bouří akcentuje prvky industriální architektury a zejména solitérní komín v pozadí. Barevným akcentem je pak pro autora typický motiv žlutého letícího balónu, který odlehčuje a poetizuje téma opuštěného Předměstí. Podle štítku na rubu díla, nesoucího částku 1 200 Kč, můžeme usuzovat, že bylo vystaveno na některé skupinové výstavě. V roce 1940 se Lhoták zúčastnil například I. výstavy mladých výtvarníků ve Zlíně, kde mimochodem vystavoval po boku budoucích členů Skupiny 42 Františka Grosse a Františka Hudečka, ale také Josefa Lieslera nebo Františka Jiroudka. Roky 1940 a 1941 se staly vrcholným obdobím umělcovy tvorby, jak o tom svědčí i předložené plátno. Na rubu obrazu pak kromě částky nalezneme i štítek s autorským přípisem: signaturou a datací. Práce je uvedena v autorově soupise pod č. 191/66. Při konzultacích posouzeno PhDr. A. Strnadlovou a Ing. L. Šteffkem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Obraz ‚Před městí‘ je originálním, špičkovým, motivicky i výtvarně nad míru reprezentativním dílem Kamila Lhotáka, autora, jehož jméno se stalo synonymem pro prostředí moderní civilizace a její atributy, viděné ve dvou paralelních polohách, okouz leně, až s dětským naivismem, i nostalgicky. […] Posuzovaný obraz je dílem naplněným vrchovatou měrou autorova poe tického zření a malířské spontaneity. […]“).