Alfons Mucha (1860–1939)

Portrét dívky

Technika:olej na plátně fixovaném na lepence

Datace:před rokem 1920

Signatura:vpravo dole

Rozměry:38 × 20 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1500000

dosažená cena:‍2400000

88. aukce, číslo katalogu 42

 

Tato kvalitní a suverénně provedená kompozice světoznámého českého Pařížana a osobitého zástupce Art nouveau Alfonse Muchy představuje dílo z jeho zralého tvůrčího období, kdy už v plném proudu probíhala práce na cyklu Slovanské epopeje, tedy z období, kdy se ještě chystal ke svým „bílým“ dívkám, kterým se často věnoval během dvacátých let. nTento obraz, zachycující okouzlujícím subtilním provedením polopostavu ve splývavém úboru a zahalenou plachetkou, lze proto v obecné rovině vsadit do tematické řady dívčích portrétů oděných právě do bílé plachetky, představující společně s jejich plachým pohledem i gestem obecný symbol nevinnosti. Jedná se o typ portrétu, který výše zmíněnou Slovanskou epopejí na mnoha místech prochází. Mucha často těmto portrétům propůjčoval pohanské či křesťanské atributy, zde však nejsou možnosti výkladu takto konkrétní a lze tak dívku označit spíše za určitý univerzální typ, otevřený spíše panteistickému interpretačnímu rámci. Úchvatná je také lehkost, se kterou jsou vedeny secesně uvolněné linie. Mucha se zde prezentuje v období zcela nového vzedmutí tvůrčích sil, kdy se jako málokterý umělec dokázal ještě ve zralém věku vymanit z vlastního, světem obdivovaného stylu známého především z plakátů vytvořených pro herečku Sarah Bernhardt, a byl schopen posunout svůj výtvarný projev o velký krok dále. Ať už jsou pravé sdělení a smysl tohoto díla jakékoli, je nutné vnímat ho jako výjimečnou příležitost k rozšíření poznání Muchovy zralé tvorby, zároveň jako vysoce estetický artefakt a ojedinělou sběratelskou příležitost. nPortrét dívky pochází z významné sbírky Normana a Suzanne Hascoeových, známé též pod označením The Hascoe Family Collection, ve které byla shromážděna jedna z nejvýznamnějších soukromých kolekcí českého moderního umění – odtud přešel do významné německé sbírky, kde se nacházel až dosud. Přítomnost ve sbírce rodiny Hascoeových dokazuje i vlastnický štítek na rubové straně rámu. V katalogu této sbírky je plátno také publikováno a reprodukováno (J. Hlušička: The Hascoe Collection of Czech Modern Art, Praha 2004, kat. č. P50, repro. str. 49, obr. č. 29). Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a Johnem Muchou, malířovým vnukem. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.

EN: Nevyplněno