Albert Rieger (1834–1905)

Lesní zátiší

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1891

Signatura:vpravo dole

Rozměry:132 × 185 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍780000

88. aukce, číslo katalogu 54

 

Na tomto plátně Alberta Riegera spatřujeme jeden z nejvýznamnějších autorových obrazů, a to v monumentálním provedení, které vynikajícím způsobem zachycuje jelení zvěř u napajedla a snové prostředí kolem něj. Jedná se o dílo rakouského malíře pocházejícího z umělecké rodiny, školeného přímo u svého otce Giuseppeho Riegera. Představuje po všech stránkách charakteristickou práci tvůrce, jenž se již od šedesátých let 19. století díky veřejným výstavám plně etabloval, a to do té míry, že jeho díla po roce 1868 do svých sbírek pořizovali mj. císař František Josef I. se svou ženou Elisabeth, stejně tak i korunní princ Rudolf. Rieger, jmenovaný později dokonce čestným členem vídeňské Akademie, je známý především díky malbám hor, jejich bujných říček a lesů, s velkým důrazem na detail, světelnou režii a kontrasty světla a stínu, plasticky vykreslující prostor i objemy jednotlivých objektů, rostlin či zvěře. Představované plátno svým provedením odpovídá nejvyšším požadavkům kladeným na krajinomalbu v době po polovině 19. století. Jedná se o romantickou, až snově působící scénu zobrazující arkadicky neposkvrněnou přírodu plnou života a harmonie. Minuciózní provedení konkrétních detailů i vytříbená barevná škála svědčí o ruce talentovaného tvůrce. Toto mimořádné dílo bylo navíc prezentováno na výroční výstavě Krasoumné jednoty v Praze roku 1891 (kat. č. 663). Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.