Vlastimil Beneš (1919–1981)

Kamenná ves

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:1951–1957

Signatura:vpravo dole

Rozměry:57 × 107 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍350000

dosažená cena:‍1140000

88. aukce, číslo katalogu 116

 

Předkládaná práce představuje tvorbu velmi zajímavého a v poslední době velice ceněného umělce Vlastimila Beneše. Tento věčný milovník města v jeho nejprostší kráse navázal tematicky na tvorbu členů Skupiny 42, stylově se však vydal zcela vlastní a velice suverénní cestou. Fascinovaly ho především periferní oblasti, ze čtvrtí mu byl nejbližší Žižkov, kde vyrostl a kde měl i ateliér. Omšelé, ale křehce poetické fasády žižkovských domů zachytil z mnoha úhlů, v detailech i panoramaticky. Plátno Kamenná ves je ovšem unikátní zaprvé svým relativně raným datem vzniku a zadruhé způsobem malby, která v sobě nese značně více imprese, než je pro Beneše typické. Patrně ho k tomu dovedlo světlo, pozdně večerní nebo snad brzce ranní, které jemně světélkuje na modro-zelených omítkách domů. Beneš tak v obraze rozehrává přehlídku geometrických tvarů ozvláštněných pečlivě sestavenými kamennými zídkami. Speciálním momentem celé autorovy tvorby a zejména této malby je naprosté minimum oken, které do fasád začlenil. Dokonce by bylo možno nazývat ho „malířem slepých fasád“, přesto však jeho díla působí veskrze pozitivním dojmem. Tato velkoformátová práce je tak opět dokladem jeho neskonalého citu pro křehkou poetiku každodennosti v městské, potažmo vesnické architektuře, navíc podaného s nečekaným experimentálním elánem. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. A. Strnadlovou. Přiložena odborná expertiza PhDr.