Václav Radimský (1867–1946)

Hulíkova rybárna v Kolíně

Technika:olej na plátně

Datace:před rokem 1914

Signatura:vlevo dole

Rozměry:92 × 65 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1400000

dosažená cena:‍1800000

88. Aukce, číslo katalogu 122

 

Kompozičně i koloristicky vytříbená krajina zachycená v osobitém podání s pevnými kořeny přímo v kolébce impresionistického hnutí představuje vhled do autorovy tvorby z období, kdy byl již plně etablovaný ve Francii, uznávaný v Čechách a nic tehdy nenaznačovalo, že už brzy přijde v jeho tvorbě a hlavně osobním životě zásadní zlom. nV městské krajině s dominantní vodní plochou, namalovanou dynamickými tahy širokého štětce, se zde Radimský uchýlil k řešení, které bylo jasně definováno kontextem, pro který bylo určeno. Přesně na konci autorova vnějšími okolnostmi ukončeného dlouholetého pobytu ve Francii totiž vzniklo nejmonumentálnější dílo, které kdy vytvořil. Jednalo se o triptych o celkové ploše přibližně tři krát osm metrů, panoramatický Pohled na Kolín ve třech denních dobách, určený pro sál kolínské radnice, dnešního Městského úřadu. Radimský Kolín před válkou pravidelně navštěvoval a již od roku 1907, jak naznačují dopisy jeho bratrovi, o této práci uvažoval. Uplynulo přibližně sedm let od první zmínky v korespondenci až k realizaci, jejíž závěrečná fáze byla uzavřena těsně před vypuknutím války – dalších dvanáct let trvalo, než se městská rada rozhodla zaplatit Radimskému honorář ve výši 65 000 korun. nPředkládané plátno představuje celkovou kompoziční studii prvního z bočních křídel triptychu. Radimský sice mnohdy tvořil takříkajíc alla prima a malby z jeho palety vyvstávaly v rychlém tempu – vzhledem k složitosti tohoto konkrétního úkolu však logicky zvolil proces, který mu umožnil výjev i jeho jednotlivosti postupně cizelovat. Oproti definitivě tak lze ve srovnání s předkládaným plátnem nalézt některé rozdíly jak v celkovém prostorovém rozvrhu, tak v některých detailech. Definitiva pracuje především se záběrem zachycujícím říční tok šířeji, přesněji propracovává stromoví, a naopak některé prvky zcela vypouští – kupř. vynecháním některých pramic a mol zpřehledňuje členění říčního pobřeží. nSběratelskou atraktivitu malby potvrzuje i její uvedení a reprodukování v autorově poslední monografii a soupisu díla (N. Blažíčková-Horová: Václav Radimský, 1867–1946, Řevnice 2011, kat. č. 245, str. 249). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.