Georges (Jiří) Kars (1880–1945)

Karsův mlýn v Kralupech

Technika:olej na plátně

Datace:1908

Signatura:vlevo dole

Rozměry:52,5 × 65 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍1080000

88. aukce, číslo katalogu 159

 

Mimořádná a na trhu ojediněle se vyskytující raná práce Jiřího Karse pochází z roku, kdy se usadil v Paříži, v níž se velice rychle etabloval a která se mu stala domovem téměř na tři další desetiletí. Láska k Čechám ho ale i přes pařížské úspěchy neopustila, i nadále si udržoval pražský ateliér a po své smrti všechna díla z pražského ateliéru odkázal svému rodišti. Po výtvarné stránce je dílo rovněž pevně spojeno s Čechami, totiž s progresivním uměleckým uskupením Osma, k němuž ho pojilo osobní přátelství, avšak k jehož připravované výstavě se i přes pozvání nepřipojil. nPředložený výjev zobrazuje místo, s nímž byl výtvarník celoživotně spjatý, totiž parní mlýn v Žižkově ulici v Kralupech nad Vltavou, tvořící jednu z dominant města, který jeho otec Vilém od roku 1875 budoval a v němž se i mladý umělec narodil. V nadhledu koncipovaná kompozice představuje autorovo vyrovnání se s doznívajícím postimpresionismem a zrcadlí Karsovo neobyčejné tvůrčí vnímání, především pak cit pro střízlivou realitu, jenž navždy zůstal podstatou jeho výtvarného názoru. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.