Josef Vohrabal (1908–1994)

Boj u branky

Technika:olej na plátně

Datace:1971

Signatura:vpravo dole a na rubu

Rozměry:120 × 145 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍276000

88. aukce, číslo katalogu 216

 

Tato živelná monumentální práce je dílem brněnského rodáka, malíře, hudebníka a keramika Josefa Vohrabala, člena multidisciplinární umělecké asociace Sdružení Q Brno a žáka Jánuše Kubíčka, který si Vohrabala vybral jako spolupracovníka k realizaci díla Slunce a pohyb, umístěného na zdi sportovní haly ve Vodově ulici v Brně. nOsobitý olej pochází z období 70. let, v němž vznikaly autorovy vrcholné kompozice inspirující se buď figurálními motivy, nebo náměty ze sportovního světa, a vyniká Vohrabalovým charakteristickým projevem plným výtvarných zkratek a geometrizace, sahajícím k hranicím futurismu a abstrakce. Základním významotvorným prvkem se pak stává kolorit definující tvar a utvářející dynamickou barevnou mozaiku, která rozehrává sugestivní hru plnou rytmického pohybu, plně odpovídající svému názvu, již můžeme chápat i jako umělcův svobodný výkřik proti temnému období nastupujících normalizačních let. Na rubu se nachází štítek z Moravské galerie v Brně. Dílo navíc pochází z významné zahraniční sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým.