František Kupka (1871–1957)

Návrh legionářského praporu (VI. pluk)

Technika:akvarel na papíře

Datace:1918

Signatura:vpravo dole

Rozměry:20,3 x 27,5 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

Status:Aukce

Cena:‍300000

89. aukce, číslo katalogu 56

 

Kupkův Návrh legionářského praporu představuje svého autora nejen jako všestranného umělce vysoké výtvarné úrovně, ale je i znakem jeho angažovaného přístupu k věcem veřejným a  ke konkrétním hodnotám souvisejícím s jeho válečnými zkušenostmi a silným národním cítěním. Kupka nejprve dobrovolně vstoupil do řad francouzské cizinecké legie, působil též v redakci bulletinu České kolonie v Paříži, a svou prací tak silně přispěl ke vzniku originálního vizuálního stylu rodícího se nového státu. Je znám především jako symbolista a  průkopník abstrakce, zásadní však v jeho životě byl i zmíněný vlastenecký rozměr, který rozvíjel nejen jako organizátor legionářských skupin ve Francii, ale i jako přímý účastník na bojištích, která se mu později stala inspirací k řadě kompozic s tematikou bojových scén – zároveň kromě návrhů pro prapory vytvářel i vizuální podobu medailí a řádů. Představovaná práce vznikla pravděpodobně nedlouho po ukončení první světové války jako návrh legionářského praporu určeného k oslavě a prezentaci VI. Pluku Československého vojska, tedy pravděpodobně pro střelecký pluk, který bojoval v Rusku, a znám je také pod označením „hanácký“ nebo „olomoucký“. Jedná se o rozvinutí Kupkova univerzálního typu návrhu k praporům, na němž vždy zůstávala shodná kompozice, zatímco nápisy a  některé znaky byly variabilní. Podoba těchto praporů měla vždy přímou návaznost na české a slovenské národní symboly – nejčastějšími byly základní zemské znaky, zatímco červená a bílá barva představovaly obecně slovanské označení. Tyto realizované návrhy jsou dodnes používány při slavnostních příležitostech. Jedná se sice o obecně spíše méně známou, přesto však plně integrální součást Kupkova díla, která zároveň zásadně poukazuje na charakter jeho osobnosti. Kupka většinu kreseb s odbojářskou a legionářskou tematikou daroval Památníku odboje, na trhu s uměním se proto takové práce objevují jen velmi vzácně. Kvalitu díla dále umocňuje jeho provenience ve významné pařížské sbírce, původní stav, adjustace a v neposlední řadě také jeho zařazení a reprodukování v publikaci k výstavě František Kupka: legionář a vlastenec (E. Charvátová, ed.: František Kupka – legionář a vlastenec, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 2018, kat. č. 106, str. 137, obr. str. 101). Nyní významná pražská sbírka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. E. Havlovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.