Josef Liesler (1912–2005)

Ona a její poslední oběti

Technika:olej na plátně

Datace:1969

Signatura:vlevo dole

Rozměry:170 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍400000

dosažená cena:‍840000

89. aukce, číslo katalogu 130

 

Na trhu vzácně se vyskytující Lieslerova tvorba šedesá - tých let je zastoupena expresivnějším olejem, v němž si pohrává s kubizujícím tvaroslovím a ornamentální - mi plošnými zkratkami. Centrem pozornosti je dáma usazená na trůnu, která si podpírá hlavu a svůj vážný pohled směřuje kamsi mimo plátno. Teplým odstí - nům oranžové, žluté a okrové náhle pod trůnem kon - kuruje trojdílný pás zahalený v  temném studeném koloritu. Do tohoto pásu, připomínajícího predelu středověkých a  renesančních oltářů, jsou vmalová - ny tři mužské portréty. Ona a její poslední oběti sice pochází ze sklonku šedesátých let, pojmenování ale pravděpodobně získala až později. Alternativním ná - zvem díla, které je vepsáno na štítku na slepém rámu, je totiž Aidska – umělec tak osvětluje, čí (nebo spíše čeho) jsou portrétovaní muži obětí. Toto onemocnění nicméně v době vzniku díla ještě zdaleka nebylo veřej - ným tématem, z čehož lze usoudit, že mírně kontro - verzní obsah mu byl umělcem přiřknut až zpětně. Be - zesporu se však jedná o nesmírně unikátní dílo, jehož sběratelskou hodnotu zvyšuje původ přímo z ateliéru, kde byl dosud v  držení autorovy rodiny. Při konzul - tacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložen certifikát autenticity.