Jan Bauch (1898–1995)

Troja

Technika:olej na plátně

Datace:1944

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:65 x 85 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍450000

dosažená cena:‍564000

89. aukce, číslo katalogu 50

 

Sběratelsky významné a  malířsky velmi dramatické zachycení pražské scenérie je zdařilou ukázkou Bauchova expresivního rozpoložení v  posledních letech druhé světové války. Meziválečné hledání osobitého malířského jazyka vyvrcholilo právě ve víru válečných událostí, které pro umělce znamenaly vyrovnání se se strachem, úzkostí a  beznadějí, stejně jako s  pocitem znevážení lidské existence. Začal zpracovávat biblická témata, jejichž významy spojoval se současnou situací, intenzivně se ale jako pražský rodák věnoval také městskému prostředí a pražským scenériím. Svůj celoživotní cit pro bohaté barvy a  dynamické linie uplatnil Bauch i v obraze Troja. Spontánnost malířského rukopisu, stejně jako dramatický štětcový přednes, kterým se lišil od mnohých svých vrstevníků, pramenily z rodinného prostředí řezbářů a v plastickém základu jeho estetického vnímání. Do krajiny s  řekou promítl bouřlivost celého válečného času, jehož utrpení se zhmotnilo v temné, strhující obloze. Sběratelskou hodnotu díla zvyšuje jeho reprodukování ve dvou autorových monografiích (R.  Michalová / P.  Kováč: Jan Bauch, Praha, 2012, str. 200, obr. č. 140; J. Spurný: Jan Bauch, Praha, 1978, obr.  č.  27) a  dochovaná fotografie, kde autor před daným dílem sedí ve svém ateliéru (J. Spurný: Jan Bauch, Praha, 1978, foto č. 1). Obraz byl prezentován na výstavě v pražském Mánesu v roce 1944, což dokládá razítko na rubové straně, a  na samostatné výstavě v  Galerii Hořejš v Praze roku 1945 (kat. č. 20). Plátno pochází z kvalitní moravské sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Posuzovaný obraz Troja je autentickým, vskutku mistrovským a sběratelsky raritním dílem Jana Baucha, nestora českého moderního malířství a jeho neúnavného obnovitele, koloristy par excellence a milovníka robustní barevné pasty, nanášené na plátno v hutných a takřka světélkujících nánosech. […]“ ).