Vlastimil Beneš (1919–1981)

Statek ve žluté krajině

Technika:olej na plátně

Datace:1976

Signatura:vpravo dole

Rozměry:90 x 111 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍500000

dosažená cena:‍1020000

89. aukce, číslo katalogu 170

 

Mezi oblíbené náměty Vlastimila Beneše, malíře, scénografa a  loutkáře ze skupiny Máj 57, patřily zejména jednoduché krajiny, města a  předměstí. Jejich společným rysem je až melancholická každodennost a důraz na geometrickou stylizaci. K  zobrazení jihočeského statku se Beneš v sedmdesátých letech často vracel. Zde na něj nahlíží z nadhledu a otevírá tak pohled na zvlněné polní lány, zahalené v  okrových odstínech podzimu. Bíle omítnuté budovy samotného statku obepínají čtvercové nádvoří s pumpou, které je pro Beneše typicky vylidněné a působí klidným, poetickým dojmem. Malebnosti Beneš dosáhl i pomocí výpravných detailů ve formě opřeného žebříku či pečlivě vyvedených malých okének se záclonami. Tvorba Vlastimila Beneše byla prezentována na řadě samostatných výstav u nás i v zahraničí a v poslední době se jedná o  velmi vyhledávaného autora. Statek ve žluté krajině je působivou ukázkou autorovy vrcholné tvůrčí fáze a jeho vysokou sběratelskou hodnotu nepochybně dokládá reprodukce obrazu v  autorově monografii (J.  Baleka: Vlastimil Beneš, Praha 1999, str. 86, obr. č. 103). Dílo pochází z rodiny autora a je v původním stavu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. A. Strnadlov