Václav Brožík (1851–1901)

Kavalír

Technika:olej na plátně

Datace:1890 - 1895

Signatura:vpravo dole

Rozměry:80 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍350000

dosažená cena:‍660000

89. aukce, číslo katalogu 139

 

Závěrečná dekáda tvorby Václava Brožíka byla navzdory některým nepříznivým okolnostem stále velmi plodná a  bohatě naplněná prací na různorodých tématech, čítajících portrétní tvorbu, krajinomalbu či mnohofigurální kompozice historického žánru. Nadto se i v této době, právě v souvislosti se studiem historie a jejích konkrétních rekvizit, zabýval i zobrazením jednotlivých postav v  dobových kostýmech, v odpovídajícím prostředí, se starožitným nábytkem, luxusními látkami a koberci. Václav Brožík se v roce 1893 stal profesorem, o rok později i rektorem pražské Akademie, a  právě tehdy se mu také podařilo shromáždit pozoruhodnou sbírku historických předmětů a kostýmů, do nichž své modely oblékal. Představovaná kompozice s touto sbírkou souvisí a je výsledkem Brožíkova dlouholetého pečlivého zájmu o dobové reálie. Souvisí též s jeho návštěvou Nizozemí roku 1879, kde studoval holandskou malbu 16., 17. a 18. století, a  zároveň potvrzuje jeho vedoucí postavení mezi českými historickými malíři druhé poloviny 19. století, jehož zdroje pramenily z  hluboké znalosti evropské, především pak holandské a nizozemské barokní malby. Kvalitní moravská sbírka. Při konzultacích posouzeno Mgr. M. Dospělem, Ph.D., a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.