Theodor Pištěk (1932)

Rozmluva s Hawkingem B2

Technika:komb. tech. (pastel, lak) na MDF desce

Datace:2019

Signatura:na rubu

Rozměry:190 x 142.5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍2500000

dosažená cena:‍6240000

89. aukce, číslo katalogu 117

 

Mistrovské dílo Rozmluva s Hawkingem B2 pochází z dílny jednoho z  nejvyhledávanějších a  zároveň nejtalentovanějších žijících českých výtvarníků Theodora Pištěka. Vedle malby, kterou dnes považuje za stěžejní část své tvorby, působil jako československý reprezentant v  automobilových závodech a  filmový kostýmní návrhář – v  tomto oboru dokonce obdržel Oscara. Jakkoliv může takový kariérní rozptyl působit nesmiřitelně, v Pištěkově tvorbě dosahuje nanejvýš zajímavých paralel, jež se vzájemně ovlivňují a  prolínají, a  dohromady pak tvoří naprosto svébytný a  komplexní umělecký projev, který v  kontextu české výtvarné scény nemá obdoby. Obraz Rozmluva s Hawkingem B2 svědčí o  umělcově erudici a  velice nekonvenčním a  syntetickém způsobu přemýšlení. Toto na trhu poměrně raritně se vyskytující geometricky abstraktní plátno je totiž inspirováno jednou z  nejvýraznějších osobností současné teoretické fyziky a  vědy vůbec, Stephenem Hawkingem. I  přes zřetelnou adorativnost tohoto námětu má dílo daleko k doslovnosti a  rozehrává malířovu typickou symbolickou syntézu, nezávislou na jakémkoliv kulturním dogmatu. Obraz pochází z  většího stejnojmenného cyklu, který rozvíjel už od roku 2005. Konkrétní práci s pohybem ve statickém prostoru však manifestoval již mezi lety 1992 a 1993 v obraze Večírek u Plečnika, v němž směr pohybu naznačil pomocí dynamických geometrických obrazců, plynoucích vzduchem a vedoucích naši zvědavost za roh místnosti. Právě tyto možnosti vyjádření prostřednictvím geometrické abstrakce jej po roce 2000 dovedly až ke slavným, čistě abstraktním Rozmluvám s Hawkingem, v nichž pracuje s kubickou konstrukcí a geometrickými prvky na černém podkladu. V  recentních letech však s prostorem pracuje pomocí jemných kruhových kompozic, pokoušejících divákovu představivost. Dílo bylo prezentováno na výstavě Angelus v  Domě umění města Brna, v jejímž katalogu je reprodukováno (M. Dostál: Theodor Pištěk, Angelus, Brno 2019, str. 153). Při konzultacích posouzeno T.  Pištěkem, autorem obrazu, a  PhDr.  K.  Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.