Václav Brožík (1851–1901)

Kometa

Technika:olej na plátně

Datace:první polovina 90. let 19. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:80 × 61 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍800000

dosažená cena:‍960000

89. aukce, číslo katalogu 87

 

Tato vzácná Brožíkova práce velmi názorně ilustruje jednu ze zásadních autorových tematických rovin, související s realistickou malbou a tematikou francouzského venkova. Ta se začala výrazněji projevovat v  jeho díle od poloviny osmdesátých let 19.  století, tedy v  období, kdy jezdil do Bretaně a  Normandie, případně pracoval v  okolí zámku d'Ambleville, který patřil jeho tchánovi. Nese v sobě zároveň typické prvky autorova nezaměnitelného malířského rukopisu, který je rozpoznatelný prostřednictvím pečlivě rozpracovaného kompozičního rozvrhu, dokonale plasticky zvládnutých tvarů i organického zasazení figury do krajinného rámce. Hodnotu práce umocňuje i to, že pochází z významné sbírky Johna Wanamakera. Pod jeho záštitou vznikl roku 1902 katalog děl Václava Brožíka, kde je uvedeno i to předkládané (kat. č. 198, str. 37) pod označením Studie k malbě, „Stávka“, a  dokonce popsáno tímto lakonickým a výstižným textem: „Kometa, zlé znamení sváru, plameny po obloze, skupina stávkujících ji sleduje. V popředí, kromě ostatních, pod rozkvetlou jabloní stojí nespokojený mladý dělník a jeho žena. Tvrdošíjně a v určité tísni odolává její vážné prosbě, aby se nepřipojil ke stávce.“ Ve Wanamakerově katalogu se pod katalogovým číslem 78 nachází další zajímavá malba, zdá se jedna z variant nebo přípravných skic ke Kometě. Také k ní je připojen text, který částečně osvětluje autorův myšlenkový proces, který vznik díla provázel. V této skice zaujímala místo dělníka v popředí ještě postava brance: „…branec a jeho žena, kteří se loučí těsně před oknem svého domu, avšak pamatují, že kometa je znamením války, a třesou se před touto předzvěstí…“. Složitě bychom hledali nějaký konkrétní důvod, proč se Brožík zabýval právě tímto pro svou tvorbu tolik výjimečným tématem s pro něj netypickým symbolickým podtextem – jeho tvorba měla mnoho fazet, ale symbolismus mezi ně běžně nepatřil. Teoretickým vysvětlením by mohla být souhra více okolností. Od roku 1882 do roku 1901, kdy Brožík zemřel, bylo např. pozorováno hned šest velkých komet. Mimoto témata válečných událostí v Evropě i v zahraničí, stejně jako boj za sociální spravedlnost byla v  tomto období taktéž velmi aktuální, což mohl Brožík právě tímto výtvarným řešením syntetizovat. Představované dílo, vytvořené silně pod vlivem nejlepších francouzských vzorů, vyniká navíc špičkovým malířským portrétním uměním i celkově výborně vystiženou atmosférou nevšedního okamžiku. Sběratelskou atraktivitu díla ještě zvyšuje původ z významné vídeňské sbírky. Nyní kvalitní moravská sbírka. Na rubové straně se nachází pečeť autorovy pozůstalosti. Při konzultacích posouzeno doc. M. Mžykovou, CSc., a  prof.  R.  Prahlem,  CSc. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.