Zdeněk Sýkora (1920–2011)

Jarní krajina

Technika:olej na plátně

Datace:2. pol. 60. let 20. stol.

Signatura:vpravo dole

Rozměry:69 × 69 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍900000

89. aukce, číslo katalogu 116

 

Jarní krajina je velice sofistikovanou ukázkou Sýkorovy vynikající a sběratelsky ceněné tvůrčí fáze poloviny šedesátých let. Představuje autora jako nadmíru progresivního a  mnohovrstevnatého umělce, především pak osobitého malíře, jemuž se krajina stala základním prostředím malířského vývoje, zdrojem síly i  kontemplace. Umožňovala mu odkrývat zákonitosti moderní neiluzivní malby, osvobozené od ateliérové barevnosti a  akademického formalismu. Sýkora zde pravděpodobně zachytil své milované České středohoří, krajinu jemu citově nejbližší, kam s  nadšením jezdil malovat i  se svými studenty. Byť se jedná o práci z cyklu doposud komerčně nepříliš doceněného, vynikající a  vizuálně nesmírně působivý obraz patří mezi stěžejní díla s  vysokou sběratelskou a  galerijní hodnotou. Přestože je obraz v pravém dolním rohu datován do roku 1972, jedná se pravděpodobně pouze o rok signování a samotná malba byla vytvořena dříve. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza L. Sýkorové, autorovy manželky.