Jan Bauch (1898–1995)

Kytice

Technika:olej na plátně

Datace:1950

Signatura:vlevo nahoře

Rozměry:95 × 73 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍350000

dosažená cena:‍960000

89. aukce, číslo katalogu 154

 

Špičková velkoformátová moderní květinová variace spadá do výtvarně silného poválečného a na trhu nepříliš frekventovaného období tohoto mnohostranného výtvarníka. Je ztvárněna se stejným malířským elánem a v koloristickém mistrovství, které Bauch tak skvěle uplatňoval ve svých krajinomalbách a  pragensiích. V  padesátých letech se typickým znakem Bauchových prací stala živější prosvětlená paleta a posílené prostorové vyznění, přestože se pro výtvarníka osobně jednalo o mimořádně těžká léta, kdy byl kvůli svému nedogmatickému způsobu tvorby perzekvován, a  na nějaký čas měl dokonce zakázáno vystavovat, což ochromilo jeho tvůrčí činnost. Bauchova tvorba však nikdy plně nepodlehla konvencím žádného z uměleckých proudů. Jeho talent pro práci s barvou se projevoval téměř od počátku umělecké dráhy a  byl umocněn osobitou formou jeho expresivního projevu, která šla ruku v ruce se zesílenou plastickou složkou jeho malířského výrazu. Bauch tak dospěl k práci s barevnou pastou jako s krásnou hmotou – ‚belle matière‘– a uvědomil si, že taková ‚sochařská malba‘ přináší možnost, jak vyjádřit své prožitky z neklidné a dramatické doby. Předložená práce zachycuje plné květy jiřin, které díky smyslné červeni stupňují svěží atmosféru celé scény na nejvyšší možnou úroveň, a uvolněný plynulý rukopis do díla vnáší jak dynamiku, tak i jemný pohyb těchto krásných životaplných květin. Kvalitní moravská sbírka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložen certifikát autenticity.